شعر نو

ساخت وبلاگ
چکیده : #لیلا_مهدوی⬜️آه ای کاغذای قلماز کدامین درد بگویماز بار سنگین فراموشی ظهریا ذهن باز اول صبحکه من شبیه... با عنوان : شعر نو بخوانید :
#لیلا_مهدوی
⬜️
آه ای کاغذ
ای قلم
از کدامین درد بگویم
از بار سنگین فراموشی ظهر
یا ذهن باز اول صبح
که من شبیه مورد اخیر
مجبورم به شنیدن و
درخواست سکوت از آن کس که
نمی فهمد جهانی را
و چون فهمش نیست
تکرارش به لابه ام می اندازد
و جیغ مکرر انگشت به مثابه قلم در دست کودکی
خط خطی های روح را
می نویسد
می نویسد که آه ای دختر مفلوک
زمین گنجایی فهم
زخم های تو را نداشت
آه
اولین خط را فلک انداخت
دومی را باز چه کسی؟
و سومی که از سر
گذشت
عادتم داد به
تجربه ای تحت عنوان:
ِ نقاشی های کوبیستیِ صد سال اخیر؛
درهم و برهم
بی انفکاکی از نقشِ نقش و نقاش
تجربه ای عقیم در قیژ قیژ قلم
به سطح ناهموار ناشناخته ای
که نامی را یدک می کشید
و می نوشت
دردِ
انسانِ
معاصر..

۱۹ شهریور ۹۷

عکس سکوت...
ما را در سایت عکس سکوت دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 17:18